MIM Information AB © 2014 • info@miminformation.se

 

 

 

 

 

Används era IT-system som det var tänkt?

 

"Endast sju procent av svenska organisationer tycker att de uppnår den planerade nyttan i 75 procent eller fler av sina genomförda it-projekt. Att siffran är så låg beror till stor del på att företagen misslyckas när systemen ska användas." (Svenskt Projektforum ur CS 101210)

 

Känns det igen? Vår mission är att hjälpa företag och organisationer att använda befintliga eller nya IT-system, och att säkerställa att nyttan med systemen uppstår. Det gör vi exempelvis genom att arbeta med:

 

  • utveckling av nya och förbättringar av befintliga IT-system
  • kravfångst och kravformulering
  • användbarhetsaktiviteter
  • arbete med användarstöd
  • Användarnära testning
  • utbildning
  • IT-förvaltning
  • lanseringar och kampanjer

 

MIM Information AB arbetar även med olika former av testuppdrag, mestadels med användningstest, systemtest och acceptanstest.

 

MIM Information AB är ett tjänsteföretag inom Enterprise Content Management. Vi arbetar i gränslandet mellan IT-utveckling och verksamhet för att stötta användandet av IT-system. Arbetet mellan IT-projekt/förvaltningsorganisation och verksamhet har ett dubbelriktat informationsflöde; dels från verksamheten in till IS/IT-projektet i form av frågor, behov, önskemål och krav, och dels från IS/IT-projekt ut till verksamheten i form av kommunikation, lansering och utvärdering.

 

Tjänsterna vi erbjuder anpassas beroende på typ av uppdrag. Våra ledord är nytta genom att utforma effektiva och behagliga IT-system anpassade för verksamhetens behov, samt att stötta användningen av IS/IT-system.

 

MIM Information samverkar bland annat med KnowIT, CGI, eWorkoch NFI Competence AB.

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

 

 

MIM Information AB sponsrar Aktiv Skola

 

 

MIM Information AB sponsrar Giving People

 

 

 

 

 

 

MIM Information arbetar
i gränslandet mellan IT och verksamhet, med exempelvis kravfångst, användbarhet och lansering.

 

- Vårt uppdrag är att hjälpa er att nyttja era IT-system, befintliga eller nya, så att de tänkta effekterna uppstår.