MIM Information AB © 2014 • info@miminformation.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra kunderbjudanden

 

MIM Information AB erbjuder tjänster i gränslandet mellan IS/IT-projekt/-förvaltning och verksamhet. Vi strävar efter att realisera effekterna av gjorda IT-investeringar. Både för nya och för befintliga system.

 

Vi arbetar mestadels med webb, portaler (intranät, extranät) och lösningar för samarbete inom större företag och organisationer.


Utmaningar

Upplever ert företag exempelvis följande utmaningar:

 • Användare som är frustrerade över att ett internt IT-system är svårt att använda
 • Ni har ett IT-system som ni tycker erbjuder nyttiga funktioner, men som inte genererar den tänkta nyttan
 • Er IT-förvaltningsgrupp har svårt att föra en vettig dialog med verksamheten och har därmed en bristande förståelse för vad verksamheten behöver
 • Ni har ett IT-utvecklingsprojekt som har svårt att fånga, specificera och prioritera verksamhetens behov
 • Ni lyckas inte styra ett IT-system mot tänkta effekter och nytta

 

Tjänsteerbjudanden

 • Kravfångst och kravformulering
 • Använbarhetsaktiviteter (behovsanalys, uppgiftsanalys, målgruppsanalys, utvärdering, med mera)
 • Utveckling av användarstöd; inte bara dokumentation och kurser, utan även wikis, sociala nätverk, super-user nätverk, med mera
 • Test (systemtest, acceptanstest, användningstest)
 • Lansering av IT-system inom en verksamhet
 • Förvaltning av IT-system med ett strukturerat och användbarhetscentrerat synsätt samt styrning mot uppsatta mål och effekter.
 • Fotouppdrag (till exempel portträttbilder för intranät)

 

Områden

Områden vi primärt arbetar med är:

 • Webb och portaler, intranät (CMS)
 • Samarbetsverktyg (wikis, document collaboration)
 • Sociala nätverkstjänster och kunskapsnätverk

 

System

Exempel på system vi har erfarenhet av ur ett användningsperspektiv är:

 • SiteVision
 • AlFresco
 • Lucene och Apache Solr sökmotor
 • Tibbr (Tibco)
 • IBM WebSphere Portal samt WebSphere Application Server
 • Microsoft SharePoint
 • Vignette Application Portal
 • IBM Lotus QuickR och Connections
 • ContentM
 • Documentum Web Publisher
 • EpiServer
 • MediaWiki
 • Labware LIMS
 • Adobe LiveCycle
 • FirstClass
 • Hummingbird
 • Captivate, OnDemand och andra verktyg för att producera e-learningmaterial

 

 

 

 

 

Vad är Usability?

"Extent to which a product can be used by specified usersto achieve specified goalswith effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use."  
                       (
ISO 9241-11)

 

 

 

Utvärdering av IT-system

Kostnaden för att ändra i ett system är i ofta förhållandet
1:10:100 för de olika faserna 
Design, Implementation och Lansering.