MIM Information AB © 2014 • info@miminformation.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Om MIM Information AB

 

MIM Information Enskild Firma grundades 2007 och MiM Information AB grundades 2010. Företaget ägs och drivs av Mattias Hyll.

 

I December 2012 erhöll vi AA rating från Soliditet, vilket är ovanligt för såpass nystartade och små företag.

 

Bakgrund

"I mitt yrkesliv som konsult de senaste 15 åren har jag sett ett antal utvecklingsprojekt och projekt som rör införande av IT-stöd inom olika verksamheter, men där man av olika skäl inte uppnår de tänkta effekterna. Det nya IT-systemet stödjer helt enkelt inte verksamhetens behov. Ofta ges verksamheten inte heller det stöd som behövs för att använda det nya systemet. Det här är vanliga problem som kan upptäckas tidigt och hanteras i tid, och därmed säkra att nyttan med systemet uppnås."

 

Många av de "mjuka" rollerna som bör finnas med i IT-projekt och som framförallt rör samverkan med verksamheten, såsom behovsanalys, kravformulering, utbildning och användarstöd, prioriteras ofta ner. Eventuellt kastar man in någon som får utveckla lite användarstöd mot slutet av projektet, eller till och med efter lansering, när man märker att systemet inte fungerar i användning. Detsamma gäller även förvaltning.

 

En orsak kan vara att verksamhet och IT-projekt/förvaltning hamnar för långt ifrån varandra. Resultatet blir att nyttan som systemet skall skapa, inte uppkommer.

 

Om Mattias Hyll

- Jag är Seniorkonsult inom uppdrag som rör utveckling och införande och förvaltning av IT-system med inriktning Enterprise Content Management. I huvudsak arbetar jag med webb, portaler och olika samarbetsverktyg samt sociala nätverkstjänster. Roller jag har haft rör företrädesvis behovsanalys, kravinsamling och kravformulering, användbarhet, lansering och utrullning, användarstöd (t.ex. utbildning, dokumentation, "nyttjande"), samt test och förvaltning. /Mattias Hyll

 

Min CV i korthet:

  • Konsult på flera olika konsultföretag (AU-System/Teleca, Dupoint, WM-data/Logica)
  • Lärare inom Grafisk Teknik samt Informations- och Medieteknik (Kungl Tekniska Högskolan, KTH)
  • Utbildare inom grafiska branschen (GrafoMedia)
  • Systemtestare (Ericsson)
  • Utbildare (IBM)
  • Nätverksansvarig och serveransvarig (KTH Grafiskt Centrum samt Grafiskt Centrum i Tumba AB)

 

 

Mattias Hyll

 

 

 

 

 

 

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.